SURFACE – 2022

Tiia Kasurinen: SURFACE (2022)

SURFACE is inspired by mermaids, plastic surgeries, the ocean, in-betweenness, the internet, heartbreak and a happily ever after. In this 2022 version of a widely known mermaid story, ‘Ariella’ dreams of a new life above the surface – including a dangerous operation.

SURFACE, premiering in November 2022, is a dance performance inspired by mermaids, the internet, femininity, in-betweenness and the ocean as a thematic landscape. The work uses dance and visual transformation in order to observe different themes, such as gaze and agency.

The performance is loosely influenced by known stories describing mermaids (H.C. Andersen – The Little Mermaid and Disney’s The Little Mermaid) and looks through contemporary choreography into the themes of gaze, gender, power and identity. What do known – old and new – mermaid stories propose about agency? What kind of dance and movement does the anatomy suggest? How do known stories and tales shape our assumptions about gendered roles? How do mermaid tales and post-Internet-reality meet on stage?

The performance is targeted for adult and young adult audiences. The performance is a solo performed by Kasurinen.

SURFACE seeks to embody a grasp of the present moment together with the old stories we grew up with. It’s a part of a series of works investigating visual and bodily transformations through make-up by Kasurinen.

“A work more complex than its shiny surface”


SURFACE

Concept, choreography and performance: Tiia Kasurinen

Lighting design: Sofia Linde

Sound design: Olli Lautiola

Costume design: Annukka Havukumpu

Set design: Landys Roimola

Dramaturgical Assistance: Tuuli Vahtola, Martta Jylhä

Supported by: Arts Promotion Centre Finland

Residencies: Tero Saarinen Company / TSC Residency, Vantaan Tanssiopisto

Production: Minimi, Tiia Kasurinen

Photos: Saara Taussi

Duration: 58 minutes

Target audience: Adults/young adults/generation Z


Tiia Kasurinen: SURFACE

SURFACE inspiroituu merenneidoista, kauneusleikkauksista, merestä, välissä olemisen tunteesta, sydänsuruista ja onnellisista lopun käsitteestä. 2020-luvulle päivitetyssä merenneitotarinassa ‘Ariella’ haaveilee uudesta elämästä pinnan yläpuolella – sisältäen vaarallisen operaation.

SURFACE on marraskuussa 2022 tanssiteatteri Minimillä ensi-iltansa saava tanssiteos, joka inspiroituu merenneitomyyteistä, Internetistä, feminiinisyydestä, kahden maailman välitilasta ja merestä temaattisena maisemana. Teos käsittelee tanssin ja visuaalisen muodonmuutoksen keinoin mm. katseen ja pop-kulttuurin teemoja.

Teos vaikuttuu merenneitoja kuvailevista saduista (mm. H.C Andersenin fiktiivinen Pieni Merenneito) ja tutkii merenneitoihin liittyvien myyttien avulla feminiinisiin hahmoihin yhdistettyjä oletuksia – esimerkiksi seksuaalisuuteen, katseeseen ja toimijuuteen liittyen. Mitä tunnetut merenneitotarinat kertovat toimijuudesta? Millaista katsetta merenneitoihin käytetään? Millaista kehollisuutta ja liikettä anatomia ehdottaa? Miten tunnetut sadut muokkaavat käsitystä sukupuolirooleista? Miten tarut ja post-internet-aika kohtaavat näyttämöllä?

Teoksen keskiössä on merenneidoista inspiroitunut kehollisuus – normaalista kontekstistaan irrotettuna, post Internet-aikaan sijoittuneena. Teoksen kohderyhmää ovat aikuiset ja nuoret aikuiset. Kasurinen esittää teoksen soolona – valon, äänen, videon, puvustuksen ja lavastuksen tukemana.

SURFACE yrittää kehollistaa osan nykyhetken ja vanhojen tarinoiden kohtaamisesta. Se on osa Kasurisen teossarjaa, joka tutkii liikettä ja koreografiaa kehollisten muodonmuutosten kautta.

“Teos, joka on kompleksisempi kuin kiiltävä pintansa”

https://minimi.fi/ohjelmisto/surface/


TEKIJÄT

Koreografia ja esitys: Tiia Kasurinen 

Valosuunnittelu: Sofia Linde 

Äänisuunnittelu: Olli Lautiola 

Pukusuunnittelu: Annukka Havukumpu 

Tilasuunnittelu/installaatio: Landys Roimola

Dramaturginen apu: Tuuli Vahtola, Martta Jylhä

Tukija: Taiteen edistämiskeskus

Residenssit: Tero Saarinen Company / TSC Residenssi, Vantaan tanssiopisto

Tuotanto: Minimi, Tiia Kasurinen

Kuva: Saara Taussi

Kesto: n. 58 minuuttia

Kohdeyleisö: Aikuiset/nuoret aikuiset/Z-sukupolvi


SURFACE Premieres 24.11.2022 at Kuopio City Theatre through Dance Theatre Minimi. https://minimi.fi/ohjelmisto/surface/

Tickets: https://www.lippu.fi/artist/kulttuurikeskus-caisa/tiia-kasurinen-surface-3244907/

https://www.lippu.fi/artist/tanssiteatteri-minimi/surface-3106938/

%d bloggers like this: