Coming Up: SURFACE – 2022

Photo: Saara Taussi Poster: Johanna Naukkarinen

“SURFACE” Premieres 24.11.2022 at Kuopio City Theatre through Dance Theatre Minimi.

Tickets: https://www.lippu.fi/artist/tanssiteatteri-minimi/surface-3106938/


Tiia Kasurinen: SURFACE (2022)

” SURFACE is a dance performance, a crooked fairytale and an antithesis for children’s stories; a humoristic, yet harrowing perspective on existing under the gaze. ”

SURFACE, premiering in November 2022, is a dance performance inspired by mermaid myths, the Internet, femininity, the feelings of in-between and ocean as a thematic landscape. The work uses dance and visual transformation in order to observe different themes, such as gaze and agency.

The performance is loosely influenced by known stories describing mermaids and other sirens (f.ex. H.C. Andersen – The Little Mermaid) and looks through contemporary choreography into the themes of gaze, gender, power and identity. What do known – old and new – mermaid stories propose about agency? How are mermaids looked at? What kind of dance and movement does the anatomy suggest? How do known stories and tales shape our assumptions about gendered roles? How do mermaid tales and post-Internet-reality meet on stage?

The performance uses make-up, choreography and costume to introduce a character inspired by mermaids as well as post Internet-aesthetics and identities. The performance is targeted for adult and young adult audiences. The performance is a solo performed by Kasurinen, with video, sound and light as supporting bodies.

SURFACE seeks to embody a grasp of the present moment together with the old stories we grew up with, to ask questions about gaze, agency, gender and reality. It’s a part of a series of works investigating visual and bodily transformations through make-up by Kasurinen.

https://minimi.fi/ohjelmisto/surface/


CREDITS

Choreography and performance: Tiia Kasurinen

Lighting design: Sofia Linde

Sound design: Olli Lautiola

Costume design: Annukka Havukumpu

Set design: Landys Roimola

Supported by: Arts Promotion Centre Finland

Residencies: Tero Saarinen Company / TSC Residency, Vantaan Tanssiopisto

Production: Minimi, Tiia Kasurinen

Photo: Saara Taussi

Poster: Johanna Naukkarinen


Tiia Kasurinen: SURFACE

“ SURFACE on feminiinisyyttä tutkiva tanssiteos, vinksahtanut Disney-satu ja antiteesi lastentarinoille. Se pyrkii olemaan humoristinen ja riipaiseva näkökulma vallasta sekä katseen kohteena olemisesta. “

SURFACE on marraskuussa 2022 tanssiteatteri Minimillä ensi-iltansa saava tanssiteos, joka inspiroituu merenneitomyyteistä, Internetistä, feminiinisyydestä, kahden maailman välitilasta ja merestä temaattisena maisemana. Teos käsittelee tanssin ja visuaalisen muodonmuutoksen keinoin mm. katseen ja pop-kulttuurin teemoja.

Teos vaikuttuu merenneitoja kuvailevista saduista (mm. H.C Andersenin fiktiivinen Pieni Merenneito) ja tutkii merenneitoihin liittyvien myyttien avulla feminiinisiin hahmoihin yhdistettyjä oletuksia – esimerkiksi seksuaalisuuteen, katseeseen ja toimijuuteen liittyen. Mitä tunnetut merenneitotarinat kertovat toimijuudesta? Millaista katsetta merenneitoihin käytetään? Millaista kehollisuutta ja liikettä anatomia ehdottaa? Miten tunnetut sadut muokkaavat käsitystä sukupuolirooleista? Miten tarut ja post-internet-aika kohtaavat näyttämöllä?

Teoksen keskiössä on merenneidoista inspiroitunut kehollisuus – normaalista kontekstistaan irrotettuna, post Internet-aikaan sijoittuneena. Teoksen kohderyhmää ovat aikuiset ja nuoret aikuiset. Kasurinen esittää teoksen soolona – valon, äänen, videon, puvustuksen ja lavastuksen tukemana.

SURFACE yrittää kehollistaa osan nykyhetken ja vanhojen tarinoiden kohtaamisesta. Se on osa Kasurisen teossarjaa, joka tutkii liikettä ja koreografiaa kehollisten muodonmuutosten kautta.

https://minimi.fi/ohjelmisto/surface/


TEKIJÄT

Koreografia ja esitys: Tiia Kasurinen 

Valosuunnittelu: Sofia Linde 

Äänisuunnittelu: Olli Lautiola 

Pukusuunnittelu: Annukka Havukumpu 

Tilasuunnittelu: Landys Roimola

Tukija: Taiteen edistämiskeskus

Residenssit: Tero Saarinen Company / TSC Residenssi, Vantaan tanssiopisto

Tuotanto: Minimi, Tiia Kasurinen

Kuva: Saara Taussi

Juliste: Johanna Naukkarinen


SURFACE Premieres 24.11.2022 at Kuopio City Theatre through Dance Theatre Minimi. https://minimi.fi/ohjelmisto/surface/

Tickets: https://www.lippu.fi/artist/tanssiteatteri-minimi/surface-3106938/

%d bloggers like this: